Hlavův ústav

2
Úno
Název projektu:  Hlavův ústav – Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Klient:  Hlavův ústav
Období realizace:  Rok 2016
Zařízení:  MAXA – chiller HWA-A/SD 03108  SL (bloková chladící jednotka)

Hlavův ústav – Ústav patologie 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné faktultní nemocnice

Prof. MUDr. Jaroslav Hlava nechal postavit nový patologicko-anatomický ústav. Stavba tohoto ústavu začala v roce 1908, dokončena byla v roce 1921 a otevřena pod názvem Hlavův ústav (dnešní Ústav patologie 1. LF UK a VFN). Později byl ústav přemístěn do prostor v nové budově na Albertově (dnešní podoba).

Zařízení Maxa chladí posluchárnu a laboratoře.

DSC_1718